Мэдээ, мэдээлэл

“Бизнес итгэлийн индекс” судалгаа

“Бизнес итгэлийн индекс” судалгаа

Бизнесийн орчны ерөнхий төлөв байдал, аж ахуйн нэгжүүдийн ашиг орлого, макро эдийн засгийн үндсэн асуудлууд, бизнесийн орчинд таатай, таагүй нөлөө үзүүлж буй .....

Дэлгэрэнгүй
31 -ээс 31 харуулж байна. 31 (4 хуудас)