Шинэ мэдээ мэдээлэл, ном товхимол, сонин сэтгүүлтэй танилцана уу. /2018 оны 5сар/

Шинэ мэдээ мэдээлэл, ном товхимол, сонин сэтгүүлтэй танилцана уу. /2018 оны 5сар/

МҮХАҮТ-ын Хэрэглэгч үйлчилгээний төв-д 5 дугаар сард шинээр ирсэн гадаад, дотоодын ном товхимол, гарын авлага, сэтгүүл, тоног төхөөрөмжийн танилцуулгыг та бүхэнд хүргэж байна. Эдгээр хэвлэлээс мэдээлэл авахыг хүсвэл МҮХАҮТ-ын Хэрэглэгч үйлчилгээний төв-д  биечлэн хандах болон доорх хаягаар холбоо барьж мэдээлэл авах боломжтой.

/Шинэ ном товхимол мэдээллийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү/

 

Мөн цахим сонин, сэтгүүлийг доорх сонголтоос үзнэ үү.

 

Монгол гарын авлага, сонин:

-       Бизнес Таймс сонинг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

-       Барааны экспорт импортын 2018 оны 4 дүгээр сарын статистикийн мэдээллийн ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.           

 

Гадаад сонин, сэтгүүл:

-       International Food & Meat Topics  сэтгүүлийн 2018 оны 2 дахь дугаарыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

-       Al-Tijarah /March 2018/ сэтгүүлийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

-       Al-Tijarah /April 2018/ сэтгүүлийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

-       FIEO NEWS сэтгүүлийн 4 дүгээр сарын дугаарыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Холбоо барих:

МҮХАҮТ-ын Хэрэглэгч үйлчилгээний төв

Утас: 11-323974 
Факс: 11-324620

ХЭРЭГЛЭГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР